Tartumaa pranglimise MV 2017/2018. õppeaasta III etapi tulemused on järgmised: 1. klasside arvestuses 1. koht – 1. B klassi õpilane Tony Märtson (Sirgujate arvestuses 3. koht); 2. klasside arvestuses 6. koht – 2. A klassi õpilane Tormi Pärtel (Sirgujate arvestuses 11. koht), 7. koht – 2. A klassi õpilane Daniil Zuzlov (Sirgujate arvestuses 12. koht); 3. klasside arvestuses 5. koht – 3. A klassi õpilane Remy Märtson (Sirgujate arvestuses 13. koht), 8.koht -3.A klassi õpilane Tuule Tensing (Sirgujate arvestuses 19. koht); 6. klasside arvestuses 1. koht – 6. B klassi õpilane Arko Kasemets (Oskajates 4. koht); 3. koht – 6. A klassi õpilane Daniel Ilves (Oskajates 7. koht).

Vabariiklikus arvetuses on 1. klasside arvestuses Tony Märtson 1. kohal ja 6. klasside arvestuses Arko Kasemets 5. kohal.

Tartumaa pranglimise MV 2017/2018. õppeaasta I + II + III etapi tulemused on järgmised: 1. klasside arvestuses 1. koht – 1. B klassi õpilane Tony Märtson (Sirgujate arvestuses 3. koht); 2. klasside arvestuses 3. koht – 2. A klassi õpilane Tormi Pärtel (Sirgujate arvestuses 10. koht), 6. koht – 2. A klassi õpilane Daniil Zuzlov (Sirgujate arvestuses 16. koht); 3. klasside arvestuses 5. koht – 3. A klassi õpilane Remy Märtson (Sirgujate arvestuses 8. koht), 11. koht – 3. A klassi õpilane Brendon Davõdov (Sirgujate arvestuses 19. koht), 12. koht-3. A klassi õpilane Tuule Tensing (Sirgujate arvestuses 22. koht); 6. klasside arvestuses 1. koht – 6. B klassi õpilane Arko Kasemets (Oskajates 4. koht), 2. koht – 6. A klassi õpilane Daniel Ilves (Oskajates 7. koht) , 3. koht – 6. A klassi õpilane Joosep Pärnalaas (Oskajates 9. koht), 9. koht 6. A klassi õpilane Lauri Kask (Oskajates 21. koht.

Vabariiklikus arvetuses on 1. klasside arvestuses Tony Märtson 1. kohal ja 6. klasside arvestus Arko Kasemets 5. kohal.

Piirkondlikku vooru pääsesid: Tony Märtson (1. A kl), Tormi Pärtel ja Daniil Zuzlov (2. A kl), Remy Märtson ja Brendon Davõdov ( 3. A kl), Daniel Ilves ja Joosep Pärnalaas ( 6.A kl), Arko Kasemets (6. B kl).

17.02.2018 toimund maakondlikul muusikaõpetuse olümpiaadil saavutas 9. b klassi õpilane Jasmin Saar 2. koha.

19.02.2018 toimus kooli majandusolümpiaad.  I koha saavutas  Erki Roots 12. klassist,  II-III kohta jagasid  Karoliine Laaneoja 11. klassist ja  Kristjan Kattus  12. klassist.

Head lapsevanemad ja õpilased!

Ilmad on muutunud üsna külmaks ja kohati võib õhutemperatuur langeda alla miinus 20˚C . Sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” kohaselt võib lapsevanema otsusel lapse koju jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1.-6. kl  miinus 20˚C ja madalam

7.-9. kl miinus 25˚C ja madalam

See tähendab seda, et õpilane jääb koju ja võimalusel tegeleb õppetegevusega iseseisvalt vaadates infot e-koolist. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest. Kooli tulnud õpilastele toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri on võimalik vaadata järgnevalt kodulehelt http://www.emhi.ee/index.php?ide=2&shownews=233 , kus on teksti sees mõiste „tuulekülm”.  Sellele klikates ilmub ilmakaart, kus on näha tegelikud toimivad välisõhu temperatuurid.

Võrkpalli Kooliliiga Tartumaa finaalis saavutas tütarlaste võistkond viie kooli hulgas 2. koha. Võistkonda kuulusid Angelika Pohla, Jasmin Saar, Eliise Altmäe, Sandra Hani, Egle Oolberg, Grete Kull ja Andrea Lääts.

Otsi kodulehelt
Uudiste arhiiv
Külastajaid kokku
Untitled Document