12. klassi riigieksamite ajad on järgmised:

Aeg Aine
24.04.17 eesti keel (kirjalik)
02.05.17 inglise keel B1, B2-tasemel (kirjalik)
03.-05.05.17 inglise keel B1, B2-tasemel (suuline)
12.05.17 matemaatika
15.-19.05.17 saksa keel B1, B2 tasemel, vene keel B1, B2 tasemel (kirjalik, suuline)

Põhikooli lõpueksamite ajad on järgmised:

Aeg Aine
01.06.17 eesti keel ja kirjandus (kirjalik)
07.06.17 matemaatika (kirjalik)
13.06.17 bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel, saksa keel, vene keel (kirjalik)
13.-14.06.17 inglise keel, saksa keel, vene keel (suuline)

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass

10.05.2017 – eesti keel (kirjalik)

16.05.2017 – matemaatika (kirjalik)

6. klass

03.05.2017 – eesti keel (kirjalik)

09.05.2017 – matemaatika

18.05.2017 – ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik).

 -  loovtööde ning õpilasuurimuse ja praktiliste tööde kaitsmine 02.06.2017.

 

Kursusehinnete väljapaneku ajad 2015/2016

Kursuste arv
5  21.10. 16.12. 17.02. 13.04. 06.06.
12. kl  20.04.
4  04.11.  20.01.  31.03.  06.06.
12. kl  20.04.
3  25.11.  03.03.  06.06.
12. kl  20.04.
2  20.01.  06.06.
12. kl  20.04.
1  06.06.
12. kl  20.04.

Trimestrite ajad põhikoolis

I trimestri lõpp 25.11.2016

II trimestri lõpp 03.03.2017

III trimestri lõpp 06.06.2017

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad

22.10.-30.10.2016

23.12.2016-08.01.2017

18.03.-26.03.2017

Suvevaheaeg algab 07.06.2017.