2016/2017. õppeaasta pikapäevarühmade päevakava

Aeg
12.15-13.10 Saabumine rühma. Tegevused õues või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, liiklusmängud. -
13.10-13.55 Saabumine rühma. Tegevused õues ja klassiruumis. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid. Saabumine rühma. Tegevused õues või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, liiklusmängud. Huvialaringid.
13.55-14.05 Söömine Söömine
14.05-15.35 Tegevused õues või klassiruumis. Koduste õpiülesannete täitmine. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, liiklusmängud. Huvialaringid. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid.