2018/2019. õppeaasta pikapäevarühmade päevakava

Aeg

I rühm (1. klass)

II rühm (2. klass)

III rühm (3.-4. klass)

12.15 – 13 Saabumine rühma. Tegevused õues, aulas, lugemissaalis, arvutiklassis või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud. - -
13.15 – 14 Saabumine rühma. Tegevused õues ja klassiruumis. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid. Saabumine rühma. Tegevused õues, aulas, lugemissaalis, arvutiklassis või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud.Huvialaringid. Saabumine rühma. Tegevused õues, aulas, lugemissaalis, arvutiklassis või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud.Huvialaringid.
14 – 14.10 Söömine Söömine Söömine
14.10 – 14.55 Tegevused õues või klassiruumis. Koduste õpiülesannete täitmine. Õpilaste individuaalne arendamine:  lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud.Huvialaringid. Saabumine rühma. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid. Tegevused õues ja klassiruumis. Saabumine rühma. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid. Tegevused õues ja klassiruumis.