2017/2018. õppeaasta pikapäevarühmade päevakava

Aeg

I rühm (1.-2. klass)

II rühm (3.-4. klass)

12.10 – 12.55 Saabumine rühma. Tegevused õues, aulas, lugemissaalis, arvutiklassis või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud. -
12.55 – 13.55 Saabumine rühma. Tegevused õues ja klassiruumis. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid. Saabumine rühma. Tegevused õues, aulas, lugemissaalis, arvutiklassis või klassiruumis. Õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud.Huvialaringid.
13.55 – 14.05 Söömine Söömine
14.05 – 15.45 Tegevused õues või klassiruumis. Koduste õpiülesannete täitmine. Õpilaste individuaalne arendamine:  lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, digioskuste arendamine ja liikumismängud.Huvialaringid. Koduste õpiülesannete täitmine. Huvialaringid.