Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEVKO)  on eripedagoog Hiie Tikk.

HEVKO  ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine  tugispetsialistide, õpetajate  ja lastevanemate vahel.

Email hiie@luunja.edu.ee

Telefon 5683 4118

Eripedagoog Katrin Hoop

Email katrin@luunja.edu.ee

Eripedagoog (logopeed) Saima Timusk

Email satim@hot.ee

Eripedagoog (logopeed) Kristel Lempu

Telefon 53914351

Email kristel@luunja.edu.ee

Psühholoog Sirle Suurväli

Telefon 5905 9767

Email: sirle@luunja.edu.ee

Sotsiaalpedagoog Maie Koger

Telefon 5036710

Email: maie@luunja.edu.ee

Õpiabiõpetaja  Marika Muttik

Email marika@luunja.edu.ee

 

Tartumaa Rajaleidja keskus pakub kuni 26-aastastele Tartu linna ja maakonna lastele ja noortele tasuta õppe- ja karjäärinõustamisteenuseid. Ühtlasi korraldame ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Tartumaa Rajaleidja keskuse veebiaadress on www.rajaleidja.ee/tartumaa, kuhu lisatakse vajalikku infot õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.

Tartumaa Rajaleidja keskus

Tähe 4 (IV korrus), 51010 Tartu

Telefon 5885 3661

Üldtelefon 5886 0713