Maja avatakse kell 7.15
1 8.15-9.00
2 9.10-9.55
3 10.05-10.50
  Söögivahetund
4 11.10-11.55
  Söögivahetund
5 12.10-12.55
  Söögivahetund
6 13.10-13.55
7 14.05-14.50
8 15.00-15.45