Luunja Keskkooli päevakava on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lg 6 ja lg 7 alusel ning kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust.