2005. aasta sügisest rakendus Luunja Keskkoolis majandusõppe suund.

 

Majandusõpetust õpetatakse Luunja Keskkoolis 1995. aastast, mis põhineb Junior Achievement Eesti programmidele. Eesmärgiks on õppida tundma majanduses toimuvaid protsesse, majandusseadusi, orienteerumist ärimaailmas ja ettevõtluses, aitamaks mõista turumajanduse tähtsust, ettevõtluse rolli globaalmajanduses, ettevõtete vastutust sotsiaalprobleemide lahendamise eest ja hariduse tähtsust töökohal.
Õppuritel on võimalus osaleda olümpiaadidel ja erinevatel võistlustel. Programmi raames loovad õpilased oma õpilasfirma ning toodavad ja müüvad oma tooteid või teenuseid. Kursuse käigus koostatakse äriplaan ja õpitakse pidama aruandlust. Õpilasfirma töötab ühe õppeperioodi ja õppeprotsessi lõpus see likvideeritakse. Igal aastal korraldab JA Eesti õpilasfirmade laatu ja kevadel selgitatakse võistlusel „Eesti parim õpilasfirma”, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Lisaks on võimalus rakendada oma majandusteadmisi majandusmodelleerimise mängus TITAN. Majandusõpetuse suunal õppivad õpilased saavad lisateadmisi veel majandusmatemaatikast ja ettevõtte raamatupidamisest.

 

Õpilasfirmad

 

Tegevuses õpitakse hindama nii töötajale kui ka ettevõtjale vajalikke iseloomuomadusi ja ettevõtjaks kujunemist mõjutavaid tegureid. Õpilasfirma programmi raames loovad õpilased oma õpilasfirma, toodavad ja müüvad oma tooteid või teenuseid. Kursuse käigus koostatakse äriplaan ja õpitakse pidama aruandlust.

 

Junior Achievement Eesti viib igal aastal läbi õpilasfirmade laatu ja kevadel korraldab võistluse „Eesti parim õpilasfirma”, mille võitja esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel.

 

Alates 1999. aastast on Luunja Keskkoolis tegutsenud 59 õpilasfirmat.

 

Järgnevast failist leiab tabeli õpilasfirmade tegevusest Luunja Keskkoolis.

KoduleheleÕF

 

Hetkel tegutsevad õpilasfirmad