2017/2018. õppeaasta

Perenimi Eesnimi Ametikoht
 Roots Erki president, hoolekogu esindaja
 Matsi Robin asepresident
 Rask Mann teabeminister
 LaaneojaPuksa KaroliineEgon kultuuri- ja spordiminister
Liikmed:
Oolberg Egle
Opmann Elis
Dietrich Cärolyn
Lääts Andrea
Laaneoja Karoliine
Pohla Angelika
Kiiver Kaarel
Sööt Jaan-Joakim
Vahemets Aiko
Padar Reno-Rene
Karolin Gubinski