2018/2019. õppeaasta

Perenimi Eesnimi Ametikoht
president, hoolekogu esindaja
 Matsi Robin asepresident
 Rask Mann teabeminister
 Puksa Egon kultuuri- ja spordiminister
Liikmed:
Oolberg Egle
Opmann Elis
Dietrich Cärolyn
Lääts Andrea
Laaneoja Karoliine
Kiiver Kaarel
Sööt Jaan-Joakim
Vahemets Aiko
Padar Reno-Rene
Karolin Gubinski