2016/2017. õppeaasta

Perenimi Eesnimi Ametikoht
Rosenstein Andres president, hoolekogu esindaja
Roots Erki asepresident
Valts Lisette kultuuri- ja spordiminister
Rask Mann sekretär
Liikmed:
Aali Kaimar
Lukka Karolin
Oolberg Egle
Puksa Egon
Opmann Elis
Gubinski Karolin
Saimre Tanel
Dietrich Cärolyn
Rosenstein Evella-Andrea
Lääts Andrea