2017/2018. õppeaasta

Perenimi Eesnimi Ametikoht
 Roots Erki president, hoolekogu esindaja
 Matsi Robin asepresident
 Rask Mann teabeminister
 Laaneoja

Puksa

Karoliine

Egon

kultuuri- ja spordiminister
 Gubinski  Karolin sekretär
Liikmed:
Oolberg Egle
Opmann Elis
Dietrich Cärolyn
Rosenstein Evella-Andrea
Lääts Andrea
Laaneoja Karoliine
Pohla Angelika
Kiiver Kaarel
Sööt Jaan-Joakim
Hint Epp
Vahemets Aiko
Tšuris Romas
Padar Reno-Rene