Luunja Keskkooli hoolekogu koosseis

1 Viktor Muuli esimees (lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees)
2 Iiri Saar (lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees)
3 Eve Müürisepp  (lastevanemate esindaja)
4 Svetlana Taruto (lastevanemate esindaja)
5 Andres Rosenstein (õpilaste esindaja)
6 Ülle Tõnutare (õpetajate esindaja)
7 Ly Rootslane (õpetajate esindaja)
8 Urmas Pärnalaas (vilistlaskogu esindaja)
9 Aare Songe (Luunja vallavolikogu esindaja)