Luunja Keskkooli hoolekogu koosseis

hoolekogu@luunja.edu.ee

1 Viktor Muuli esimees (lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees)
2 Margo Lempu (lastevanemate esindaja)
3 Triin Lauk  (lastevanemate esindaja)
4 Svetlana Taruto (lastevanemate esindaja)
5 Egle Oolberg (õpilaste esindaja)
6 Tiina Rosi (õpetajate esindaja)
7 Aule Sepp (õpetajate esindaja)
8 Urmas Pärnalaas (vilistlaskogu esindaja)
9 Radž Sauk (Luunja vallavolikogu esindaja)