Luunja Keskkooli hoolekogu koosseis

hoolekogu@luunja.edu.ee

1 Viktor Muuli esimees (lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees)
2 Iiri Saar (lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees)
3 Triin Lauk  (lastevanemate esindaja)
4 Svetlana Taruto (lastevanemate esindaja)
5  (õpilaste esindaja)
6 Ülle Tõnutare (õpetajate esindaja)
7 Ly Rootslane (õpetajate esindaja)
8 Urmas Pärnalaas (vilistlaskogu esindaja)
9 Radž Sauk (Luunja vallavolikogu esindaja)