Luunja Keskkooli arengukava 2015-2018

Luunja_Keskkooli_kodukord_2016

Luunja_Keskkooli_vastuvõtt

 Luunja Keskkooli põhimäärus

Põhikooli_õppekava_2016

Gümnaasiumi_õppekava_2016

Loovtööde läbiviimise juhend

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde koostamise ja vormistamise juhend

Luunja_Keskkooli_arvamuste_ja_kaebuste_käsitlemise_kord

Arvamuste-kaebuste_esitamise_blankett