Õpilaste vastuvõtutingimused ja – ajad Luunja Keskkooli 10. klassi:

1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistuse ja kirjaliku testi tulemuste alusel.

2. Kirjalik test toimub 10. aprillil 2018. a kell 14. Kaasa võtta 9. klassi tunnistuse koopia. Enne testi kell 13-14 on võimalik tutvuda kooliga.

2. Teiste koolide põhikoolide lõpetanutele korraldab kooli juhtkond lisaks p 1 toodud tingimustele vestluse 22.06.2018.

3. Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja tahet õppida Luunja Keskkoolis.

4. Täiendav vastuvõtt toimub 21. augustil 2018.a.

 

Avaldus_kooliastumiseks

1. kl astumise avaldus