Luunja Keskkoolis toimub 28. oktoobril 2015. a lastevanemate päev .

P Ä E V A K A V A

Alates kella 8.15 toimuvad lahtised ainetunnid ja ringitunnid vastavalt tunniplaanile, kuhu on oodatud lapsevanemad.

15.00-17.00         individuaalsed vestlused aineõpetajatega (vajalik eelnev kokkulepe).

17.30                   vanemate koosolek:

-         Loeng „Õpilase õigused ja kohustused“ – piirkonnapolitseinik Argo Lääts

-         Luunja Keskkool 2015/2016. õa – A. Serk

-         Hoolekogu töö Luunja Keskkoolis, uute liikmete valimine – V. Muuli

19.00                    koosolekud klassides.