11. septembril toimus Luunja Keskkoolis tervisepäev. Kõik klassid viibisid sellel päeval kooliruumidest väljas ning külastasid erinevaid matkaradasid ja tutvusid ümbruskonna vaatamisväärsustega.

1.A ja 1.B klass tutvusid oma kooli ümbrusega ehk jalutasid ja täitsid töölehti Luunja alevikus. Nende klasside õpilased kirjeldasid päeva järgmiselt – vaimustust pakkusid põllutöömasinad ning meeldis lehtede otsimine pargist ja vaba tegevus klassikaaslastega Münnichi pargis.

2.A ja 2.B klass matkasid Emajõe-Suursoo matkaradadel ja külastasid looduskeskust. Õpilased täitsid ka töölehti, mis olid seotud loodusõpetuse tundide teemadega. Õpilastele meeldisid väga seened, matkarada, laudtee, piknik, urud, konnad, meisterdamine ja looduskeskuse väljapanekud.

3.A ja 3.B klassi õpilased käisid Elva Tervisespordikeskuse Väikese Väeraja matkarajal. Õpilased jagunesid meeskondadesse ja täitsid koos meeskonnaga kogu raja vältel erinevaid ülesandeid. Näiteks oli vaja lugeda kaarti, pildistada etteantud kohti või täita eelnevalt ülesanne ja teha oma ülesandepüstitusest pilt, aga ka korjata, kleepida ja tunda ära puulehti. Raja lõpus sai peetud piknik. Õpilaste tagasiside üritusest oli positiivne. Eriti meeldis neile töö tiimides ja võimalus kasutada fotoaparaati või mobiiltelefoni ülesannete täitmiseks. Toodi välja ka ilus loodus ja huvitav rada.

Õpilaste lisasid veel , et kõige olulisem oli see, et nad said sõpradega koos aega veeta. Õpilastele meeldis võimalus viibida värske õhu käes, puuskulptuurid, grupitöö tegemine, kõndimine ning ilus ilm. Kõik õpilased ütlesid, et päev oli tore ja neid valdas hea tunne.

4. klass, 5.A ja 5.B klass tutvus Tartu linna ning botaanikaaiaga ja jäädvustada tegevused fotojahina. Suuremale osale õpilastest meeldis kõige enam fotojaht botaanikaaias, sest huvitav oli otsida skulptuure ja pärast teemade järgi ise pilte teha. Välja oli toodud ka tore koostöö. Samuti meeldis paljudele viktoriin Toomemäel, sest sai otsida huvitavaid kohti ja saadi uusi teadmisi. See oli üks päev, kus kõik said omavahel hästi läbi.

6. klass, 7.A, 7.B ja 8. klass viibisid tervisepäeval Vooremäe matkaradadel. Tutvusid orienteerumise algõpetusega ning tegid kõvasti sporti. Eesmärk oli liikuda tähistatud viitade järgi. Õpilastele oli antud ülesanne läbida 8 km ja jälgida viitasid. Grupid leidsid omale sobiva liikumiskiiruse. Õpilastele meeldis veel marjade söömine, värske õhk, sõpradega koos olla, järsud mäed, mängud ja sportlikud tegevused. Õpilased arvasid, et selliseid üritusi võiks korraldada edaspidigi ja isegi sagedamini.

9.-12. klass matkas Taevaskojas „Viimse reliikvia“ radadel. Õpilased matkasid, jäädvustasid fotojahi raames erinevaid „Viimse reliikvia“ filmiga seotud paiku ja korjasid seeni. Lisaks fotojahile tuli lavastada ja filmida ka üks kolmest „Viimse reliikvia“ stseenist, mis oli ette antud. Õpilased nautisid toredat seltskonda, vaheldust tavalisele koolipäevale, mõnusat pikka rännakut, vahvaid ülesandeid, head ilma, värsket õhku, seente korjamist ning tegid ettepaneku, et selliseid ettevõtmisi võiks rohkem olla.