Majandussuund gümnaasiumis

 Luunja Keskkooli majandussuunal saavad õpilased põhjalikumad teadmised majanduse alustest ja ettevõtlusest. Suuna õppekava eesmärk on õppida tundma majanduses toimuvaid protsesse, majandusseadusi, orienteerumist ärimaailmas ja ettevõtluses, aitamaks mõista turumajanduse tähtsust, ettevõtluse rolli globaalmajanduses, ettevõtete vastutust sotsiaalprobleemide lahendamise eest ja hariduse tähtsust töökohal.

Programmi raames luuakse üheks õppeaastaks õpilasfirma, mille tegevuse käigus koostatakse äriplaan ja õpitakse pidama aruandlust. Õpilasfirmadel on võimalus osaleda mitmetel õpilasfirmade laatadel üle Eesti. Oma majandusteadmisi saab proovile panna ka majandusmodelleerimise võistluses TITAN.

Majandusõpetuse suunal õppivad õpilased saavad lisateadmisi veel ärieetikast ja raamatupidamisest. Koostööd tehakse  ka Luunja valla ettevõtetega.

 

Kooli õppesuuna – majandusõpetuse raames  loovad 11. klassi õpilased õpilasfirma, mille toeks on võimalik kasutada mentoreid. 13. oktoobril 2015. a kohtus Luunja Keskkooli 11. klassi õpilasfirmadega AS Postimees võtmeklientide reklaamijuht Priit Kuuseorg. Priit Kuuseorg on sellel õppeaastal meie õpilasfirmade mentoriks.

Kooli majandussuunas on ettevõtluspraktika kursus, mille viivad läbi tegevettevõtjad. 15. oktoobril 2015. a viis 12. klassi ettevõtluspraktika tunni läbi Grüne Fee Eesti AS  juhataja Raivo Külasepp.