Arhiiv: ‘Uudised’ kategooriale

26.-29.11.2018  toimus üle-eestiline Mõttespordi olümpiaadi I etapp. Olümpiaad toimus neljal alal: kabe, male, gomoku, sudoku.  Kabes osales põhikooli arvestuses 241 õpilast ja parimad olid 8. b klassi õpilane Rando Lukk (26. koht), 6. b klassi õpilane Alver Ellemäe (46. koht) ja 6. b klassi õpilane Kaarel Madisson (62. koht). Males osales põhikooli arvestuses 181 õpilast. Meie kooli  parimad olid Kaarel Madisson (27. koht) ja Rando Lukk (51. koht). Gomokus osales põhikooli arvestuses osales 183 õpilast ning parimad kohad saavutasid meie koolist 6. b klassi õpilane Anti Arjukese (27. koht) ja 8. b klassi õpilane Rando Lukk (35. koht).  Sudokus osales põhikooli arvestuses 129 õpilast ja parimad olid 8. b klassi õpilane Rando Lukk (9. koht) ja 6. b klassi õpilane Kaarel Madisson (53. koht).

20181128_111928_HDR20181128_114344_HDR

SPARK Makerlab noortekeskuse noorsootöötajad kutsusid 11-19-aastaseid noori osalema nende inseneriteemalistes töötubades. 5.b klass kasutas seda võimalust ning osales 28. novembril „Kuumaanduri“ ehitamise töötoas. 2- ja 3-liikmeliste gruppide eesmärgiks oli välja mõelda ning valmis ehitada lennumehhanism, millega kanamuna purunemata kõrgelt alla lennutada. Ülesannet asuti õhinal täitma ja tulemust oodati suure põnevusega. Neljal meeskonnal see ka õnnestus. Ülesande sooritamisel näitasid õpilased oma loomingulisust ning arendasid meeskonnatööoskust.

Autor: Mare Haus, 5. b  klassijuhataja

Autori fotod

Head lapsevanemad ja õpilased!

Ilmad on muutunud üsna külmaks ja kohati võib õhutemperatuur langeda alla miinus 20˚C . Sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” kohaselt võib lapsevanema otsusel lapse koju jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1.-6. kl  miinus 20˚C ja madalam

7.-9. kl miinus 25˚C ja madalam

See tähendab seda, et õpilane jääb koju ja võimalusel tegeleb õppetegevusega iseseisvalt vaadates infot e-koolist. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest. Kooli tulnud õpilastele toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri on võimalik vaadata järgnevalt kodulehelt http://www.emhi.ee/index.php?ide=2&shownews=233 , kus on teksti sees mõiste „tuulekülm”.  Sellele klikates ilmub ilmakaart, kus on näha tegelikud toimivad välisõhu temperatuurid.

JanaJ2rvelt_11a_Luunja_4_6kl_v22. novembril Lastekaitse Liidu aastakonverentsil kuulati välja joonistuskonkursi „Mina muutuvas digimaailmas“ parimad tööd. Esitati ligi 800 tööd. Teise vanuseklassi parimate tööde hulka valiti ka meie kooli õpilase 5. C klassi õpilase Jana Järvelti (juhendaja õpetaja M. Kass) töö „Error“. Joonistades pidi lähtuma järgnevatest küsimustest: Kuidas digimaailm välja näeb? Milline on see maailm minu jaoks? Mida seal teen? Mis on seal vahva? Milline on digimaailm tulevikus? Millised on tulevikus nutiseadmed ja tehnika? Kuidas me digimaailmas suhtleme? Digimaailma ohud ja võimalused?

võitVõnnu luule

Reedel, 23. novembril toimus Võnnus Tartu maakonna 1. – 4. klasside õpilastele luulekonkurss „Minu pere ja muud loomad“.  Meie koolist osalesid 2. a klassi õpilane Saimon Jürgenson, 3. b klassi õpilane Stella-Maria Leis ja 4. a klassi õpilane Brendon Davõdov. Kõik kolm konkursil osalejat pälvisid ka auhindu.

„Summ-summ-summ-summ-summ ,“ lõpetas oma emotsionaalse esinemise 2. a klassi õpilane Saimon, keda tunnustati oma vanuserühmas 3. koha ning eripreemiaga julge ja selge esituse eest. 3. b klassi õpilane Stella-Maria ja 4. a klassi õpilane Brendon said mõlemad eripreemia luuletuse omanäolise illustreerimise ning väljapaistva esinemise eest! Suur tänu õpilaste eduka suunamise ja innustamise eest juhendaja Kairi Sirendile ja Ülle Hint-Märtsonile.

Lisaks vahvale võimalusele ise esineda ja teiste esinemisi kuulata, said osalejad kohtuda ja kuulata ka luuletaja Contrat ning imetleda Tartu maakonna 1. – 4. klasside õpilaste luulesuminaid, mis täitsid Võnnu kultuurimaja seinu.

Aule Sepp, 2. a klassijuhataja

Autori fotod

Otsi kodulehelt
Uudiste arhiiv
Untitled Document