15401061318691929456035

19. oktoobril toimus Tartu Linnaraamatukogus taaskord koolinoorte Luuleprõmm, kus Luunja Keskkooli 6. a klassi õpilane Melissa Lokk  saavutas oma vanuseastmes teise koha. Noorte Luuleprõmmul  (inglise poetry slam) esinevad oma kirjutatud luuletustega noored seitsmendast kuni kahekümnenda eluaastani. Kirjutada võib nii riimilist kui ka vabavärssi. Vanemad osalejad eelistavad pigem vabavärssi, nii katsetas ka Melissa käesoleval võistlusel esmakordselt just seda vormi.

Melissa jagab oma kogemusi ja muljeid:  „Ma osalesin Luuleprõmmul kolmandat aastat järjest. Sellel aastal oli osavõtjaid üpriski vähe. Alguses, kui lavale läksin, tuli väike närv sisse, kuid kui ma lavalt ära tulin, laskus mu õlgadelt koorem. Esinedes on tähtis, et loeksid oma luuletust mõttega, vaataksid publiku poole. Oluline on ka see, et loeksid luuletust kõva häälega, et su luuletuse mõte jõuaks ka kõige kaugemas pingis istuva kuulajani. Saavutasin 2. koha. See on väga super tulemus, sest võistlesin 12-15aastaste vanusegrupis. Olin oma vanusegrupis kõige noorem osavõtja. Keegi osavõtjatest ei lahkunud ilma raamatuta.“

Luuleprõmmul on Luunja Keskkool osalenud alates selle ürituse algusajast. Igal aastal oleme olnud ka edukad. Kõige esimesel korral võitis oma vanuseastme samuti Melissa Lokk luuletusega „Isa argipäev“; Elise Belov sai tol korral teise koha.

Juba järgmisel Luuleprõmmul võitis Elise Belov oma luuletusega „Kaebelaul“ nii publiku lemmiku, maakonna – kui ka vabariigivooru.

Ka järgmine Luuleprõmm oli meie koolile edukas – Lauri Kask saavutas oma vanuseastmes teise koha. Elise Belov luuletusega „Hirmud“ esimese ja vabariiklikus voorus kolmanda koha.

Suured kiidusõnad Melissale, kes ka käesoleval aastal Luunja kooli Luuleprõmmul tublisti esindas.

Riina Belov, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Melissa Lokk, 6. a klassi õpilane

Foto: Riina Belov

Estiko1Estiko2

Reedel, 12. oktoobril käisid 9. ja 11. klassi õpilased koos õpetaja Ülle Tõnutarega 1.-3. tunni ajal õppekäigul pakendeid ja kilet tootvas ettevõttes AS Estiko Plastar. Tootmise nägemiseks pidid õpilased järgima ohutusnõudeid, kandes valget võrkmütsi, eemaldades ehted, võtma endale külalise sildi ja pesema käed, sest ettevõte toodab pakendeid toiduainetetööstusele.

Õpilastele tutvustati pakendite tootmise erinevaid etappe ja tootmise tehnoloogiat. Anti ülevaade  ettevõtte ajaloost, visioonist ja töötajatest ning räägiti ka teistel olulistel teemadel.

Õpilaste arvates tundus ettevõtte tööprotsessi juures kõige keerulisem pakendite tootmine ja nende peale vajalike tekstide ja piltide trükkimine. Enim meeldisid õpilastele AS Estiko innovaatilised lahendused, kuidas keskkonda säästa, töötajasõbralikkus ja huvitavad pakendid.

Estin Rand, 9. klassi õpilane

Foto: Ülle Tõnutare

20181017_131709

Teisipäeval, 16. oktoobril toimus neljanda tunni ajal sõnamängu Scrabble lõppvoor, kus selgitati välja kolme vanusegrupi parimad. Kuigi tuletõrjeõppuse tõttu pidid kõik mängijad kümmekond minutit enne tunni lõppu mängimise lõpetama ning evakueeruma, sai paremusjärjestus siiski selgeks.

2.-4. klass I koht Aron Belov 2. c, II koht Ketlin Papp 4. a, III koht Devon Sell 4. a klass.

5.-8. klass: I koht Lauri Kask 7. a, II koht Kärt Kiiver 6. a, III koht Elise Belov 7. a, IV koht Marten Punnar 7. b, V koht Melissa Lokk 6. a, VI koht Rebekka Rekker 6. a klassist.

9.-12. klass: I koht Egle Oolberg 10. klass, II koht Karoliine Laaneoja 12. klass, III koht Cärolyn Dietrich 10. klass, IV koht Kaarel Kiiver  9. klass.

Nemad saavad soovi korral osa võtta Tartu koolinoorte VII sõnamängu Scrabble meistrivõistlustest, mis toimuvad laupäeval, 10. novembril algusega kell 10.00 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis, kus mäng toimub püramiidskeemi järgi.

Esimesed mängijate paarid loositakse eelnevalt. Iga mäng kestab 30 minutit. Mängu võidab see, kummal on rohkem punkte. Kui mõnes lauas peab mängima kolm inimest, on võitjaid tavaliselt kaks.Edasi kohtuvad esimese mängu võitjad võitjate ja kaotajad kaotajatega. Sellest voorust pääsevad edasi  võitjatest võitjad ning kaotajate hulgast mõned õnnelikud, kes koguvad enim punkte: kaotajate omavahelises mängus pole enam oluline võit, vaid punktide arv! Kolmandast voorust alates jätkuvad mängud nii, et järgmisse ringi pääsevad vaid võitjad kuni iga vanuseklassi parima selgumiseni.

Koolinoorte mängudes on lubatud kasutada kõiki ÕSis esitatud sõnu, välja arvatud pärisnimed, lühendid, ees- ja järelliited ning sõnad, mida kirjutatakse ülakoma või sidekriipsuga. Pöördsõnu võib mängulauale laduda kõigis pööretes ja ajavormides ning käändsõnu kõigis käänetes nii ainususes kui ka mitmuses.
Mängijad saavad mängu ajal mänguväljale laotud sõna õigsust kontrollida õigekeelsussõnaraamatust. Vajaduse korral saab appi kutsuda kohtunikke, keda on saalis mitu.

Külliki Kask, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Autori foto

IMG_20181010_132530IMG_20181009_110737

8.-12. oktoobrini olid meie kooli 9. klass õpilased Kaarel Kiiver, Karolin Lukka, Jaan Joakim Sööt, Lisette Valts, Andrea Lääts,  10. klassi õpilased Helen Saar, Mareike Voogla, 11. klassi õpilased Diana Tõnutare  ja Avely Tomson  ning õpetajad Riina Belov ning Laivi Pilt Lätis esindamas nii meie kooli kui ka Eestit.

Sel korral kohtusid kolme sõpruskooli (Lätist Pumpuri kool, Soomest Toholampi kool ja Eestist Luunja Keskkool) delegatsioonid Jurmalas Pumpuri koolis. Meediale keskendunud projekti käigus said meie õpilased lähemalt teada meediast ja selle liikidest. Tegime tiimitöid ning selle käigus saime üksteisega lähedasemaks.

Õpilased ööbisid peredes, mis tähendas, et vajalik oli kindlasti inglise keele oskus ja julge suhtlemine. Käidi avastamas ka Bauska ning Rundale losse ning Riia vanalinna, ülikooli ning Läti Rahvusraamatukogu.

Järgmine kohtumine toimub juba veebruaris Soomes ja aprillis on võõrustaja rollis Luunja Keskkool.

Nordplus Juniori õpilasvahetuse projekt on mõeldud 9.- 11. klassi õpilastele, käesoleval hetkel keskendutakse meedia teemale.

Andrea Lääts, 9. klassi õpilane

Foto Riina Belov

cof

Teisipäeval, 9. oktoobril toimunud lastevanemate üldkoosoleku peaesinejaks oli sotsiaalmeedia uurija Maria Murumaa-Mengel Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist, kes rääkis teemal „Noored ja digikultuur“. Murumaa-Mengel rõhutas, et Eesti lapsevanematel on liigne usk „digitaalsetesse pärismaalastesse“ ehk netipõlvkonna laste oskustesse ja teadmistesse, ning julgustas lapsevanemaid võimalikult palju kasutama internetti koos oma lastega. „Arvutivõrgu elu ei ole midagi iseseisvat, see on meid ümbritseva igapäevaelu osa ja selles olete te ju kogenumad,“ ütles ta.

Direktor Toomas Liivamägi rääkis lühidalt koolielust eelmisel ja tuleval aastal ning tõi olulisena välja õpilaste arvu kiire kasvu viimaste aastate jooksul ning sellest tekkivad ruumiprobleemid.

Õpilasesinduse ülesannetest rääkis 12. klassi õpilane Robin Matsi ja hoolekogu tööst kooli hoolekogu esimees Viktor Muuli. Üldkoosolekule järgnesid klassikoosolekud.

Toomas Liivamägi

Autori foto

Otsi kodulehelt
Uudiste arhiiv
Külastajaid kokku
Untitled Document