ANEKDOOTIDE VÕISTURÄÄKIMINE-page0001

2018. aasta Tartumaa koolinoorte meistriks tulid meie valla lasteaiast ja keskkoolist Marcus Mahlapuu, Kevin Hilpus, Reno-Rene Padar, Robin-Johannes Padar, Joosep Pärnalaas ja Markos Tadolder.

Parim kool oli Luunja Keskkool, Kolkja Lasteaed-Põhikooli ja Lähte Ühisgümnaasiumi ees.

2018. aaasta Tartumaa valdade talimängudel tulid võitjaks Reno-Rene Padar, Robin-Johannes Padar, Joosep Pärnalaas ja Markos Tadolder. Parim vald maadluses on Luunja vald ja parim klubi maadlusklubi Jaan.

2018. aata Eesti õpilate meistrivõistlustel saavutas Reno-Rene Padar 3. koha.

2018. aasta Eesti kadettide MEISTRIKS tuli Markos Tadolder.

2017. aasta Tartumaa parimaks kreeka-rooma maadlejaks tunnistati Robin-Johannes Padar.

16.-17. märtisl 2018. a toimunud IX üleriigilisel muusikaolümpiaadil saavutas 9. b klassi õpilane Jasmin Saar põhikooli arvestuses 4. koha saades kuldmedali.

Õpilaste vastuvõtutingimused ja – ajad Luunja Keskkooli 10. klassi:

1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistuse ja kirjaliku testi tulemuste alusel.

2. Kirjalik test toimub 10. aprillil 2018. a kell 14. Kaasa võtta 9. klassi tunnistuse koopia. Enne testi kell 13-14 on võimalik tutvuda kooliga.

2. Teiste koolide põhikoolide lõpetanutele korraldab kooli juhtkond lisaks p 1 toodud tingimustele vestluse 22.06.2018.

3. Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja tahet õppida Luunja Keskkoolis.

4. Täiendav vastuvõtt toimub 21. augustil 2018.a.

13.03.2018 toimunud TV 10 olümpiastarti Tartu ja Tartumaa III etapil saavutas poiste nooremas vanuseastmes 5. b klassi õpilane Kaur Tasane kaugushüppes ja kuulitõukes 4. koha; poiste vanemas vanuseastmes  7. a klassi õpilane Karmo Müür kuulitõukes 1. koha ja 7. a klassi õpilane Kert Saimre kuulitõukes 2. koha.

Otsi kodulehelt
Uudiste arhiiv
Külastajaid kokku
Untitled Document